Eve Eesmaa

Minust

Minu loomingu sisu ja vorm on mitmekülgne, kuigi rohkem kaldun väljendama tundeid poeetilistes figuraaltöödes. Graafikaõpetajana olen vahelduvalt tegelenud mitmete tehnikatega, peamiselt küll sügavtrüki mitmete võimalustega katsetades, aga ka kivilitograafiaga, linoollõikega jms. Mina teen ja õpetan graafikat - nii joonistamist kui ka traditsioonilisi graafika trükitehnikaid Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja Tartu Lastekunstikoolis

The content and form of my creation is wide-ranging, however I’m trying more to express my feelings in poetic figurative pictures. As a printmake teacher, I have dealt with a lot of techniques, mostly experimenting with intaglio print, but also with stone-litographic, lino-cut etc. I make and teach arts – drawing, traditional graphic print techniques in Pallas University of Applied Sciences and Tartu Children’s Art School.

Kontakt

Eve Eesmaa
eve.eesmaa@pallasart.ee